In onze academie zijn we ondertussen gestart om het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk voor te bereiden.Om de voorbereiding optimaal te laten verlopen, is het belangrijk dat alle leerlingen zich zo snel mogelijk (her)inschrijven, graag voor de start van de lessen op 1 september.

Digitaal inschrijven:https://mijnacademie.be/academiewillebroek 
Ter plaatse inschrijven na afspraak:
woensdag 25/8, vrijdag 27/8 en vanaf 1/9
https://calendly.com/academiewillebroek/inschrijving
Hartelijk dank mocht u de inschrijving ondertussen hebben gedaan. 

We zijn enorm blij dat het nieuwe schooljaar, ook in de academies, start met minder beperkende maatregelen. 

  • Leerlingen onder 12 jaar (lees: leerlingen basisonderwijs) dragen geen mondmasker
  • Voor leerlingen vanaf 12 jaar (lees: middelbaar onderwijs) kan opnieuw worden les gevolgd zonder mondmasker, wanneer er stilgezeten of stilgestaan wordt en voor bewegende activiteiten in de les zoals dans, drama en performances
  • Leerlingen en onderwijspersoneel mogen een mondmasker dragen, indien ze dit wensen
  • Er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden of een mondmasker gedragen in contacten met andere aanwezigen op drukke plaatsen en tijdens verplaatsingen in de gebouwen
  • Ouders betreden de academie op afspraak en houden zich aan de mondmaskerplicht 

Specifiek voor zangkoren en blazersgroepen:
De meeste activiteiten volgen bovengenoemde maatregelen, voor enkele activiteiten volgen mogelijk specifieke regels. Deze regels worden in de loop van de week nog gecommuniceerd door de Overheid.
De betrokken leerkrachten brengen u hiervan op de hoogte.

Uiteraard blijven we ook inzetten op algemene hygiëne en poetsen, handhygiëne, afstand houden, verluchten van de lokalen, …. 
De regels kunnen steeds worden aangepast op grond van de lokale epidemiologische toestand.

GO! academie voor Muziek en Woord
Kerkstraat 2a
2830 Willebroek
03 886 33 90
info@academiewillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be