Artistiek pedagogisch project

Missie

De GO! academie voor Muziek en Woord Willebroek streeft naar het bereiken van maximale leerwinst door het aanleren van de juiste attitude en het stimuleren van de creativiteit zonder de techniciteit uit het oog te verliezen in een sfeer van individueel welbevinden. Wij focussen op wat kinderen, jongeren en volwassenen verwachten van hun opleiding. Zo maken we van de academie een multiculturele leer- en leefomgeving waar elke leerling de kans krijgt om zich maximaal te ontplooien.

Artistiek Pedagogisch Project

  • Onze academie heeft als doel de leerlingen artistiek, cultureel en creatief optimaal te vormen op basis van een optimale beheersing van de technische aspecten van muziek en woordkunst-drama
  • Onze academie leeft de van kracht zijnde regelgeving voor het deeltijds kunstonderwijs na en respecteert de leerplannen.

Pedagogisch:

  • Onze academie staat garant voor een individuele begeleiding van elke leerling en een persoonlijk contact met leerlingen en ouders. Bij de aanvang van de studie dient de vorming bij de jongeren te gebeuren op een kindgerichte en kindvriendelijke manier, steeds met oog voor kwaliteit. Gedurende de verdere opleiding zal de academie, in overleg met alle betrokkenen, de verdere opleiding van de jongere bepalen. Daarbij maakt ze een onderscheid tussen een aantal doelgroepen, m.a.w. de motivatie, de ambitie en de doelstellingen kunnen sterk uiteenlopen en in de loop van de studie veranderen. De leerlingen, van westerse of een andere cultuur, hebben elk een eigen aantrekkingskracht en keuze voor muziek of literatuur. Ook de individuele evolutie, de interesse van de leerling en de voorkeur voor het repertoire verandert naargelang de vordering van de studie. Volwassen leerlingen dienen passend te worden begeleid. Zij kunnen met verschillende doelen naar de academie komen: als verdere voorbereiding tot professionele vorming of als amateur. Onze academie tekent tevens voor leerlingen met een beperking een aangepast traject uit. 
  • Het beleid van de academie tracht in te spelen op de noden van de omgeving, o.a. wat betreft het programmeren van studierichtingen, opties en vakken.

Cultureel:

  • Om de culturele interesse van de leerling aan te wakkeren, wordt hij/zij aangemoedigd deel te nemen aan culturele uitstappen, die meestal geïntegreerd worden in het bestaande aanbod binnen en buiten de gemeente: familievoorstellingen, bibliotheek, concerten, theater, musea, culturele centra, muziekuitgeverijen,…
  • De academie heeft als doel een goede samenwerking met het CC De Ster en de plaatselijke verenigingen na te streven.
  • De academie heeft een goede samenwerking met het reguliere onderwijs binnen de gemeente. 

Creatief:

  • De creativiteit van de leerling wordt gestimuleerd door het organiseren van diverse voorstellingen binnen en buiten de school: concerten, toneelvoorstellingen, klasconcerten, domeinoverschrijdende voorstellingen, musicalvoorstellingen, optredens i.s.m. basisscholen, jazz-pop-rockavonden, … 

GO! academie voor Muziek en Woord
Kerkstraat 6
2830 Willebroek
03 886 33 90
info@academiewillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be