Alternatieve Leercontext

Je kan het vak “groepsmusiceren” vanaf de 3e graad volgen in een Alternatieve Leercontext (ALC).
Speel je in een orkest dan kan je de eerste maal hier je aanvraag doen voor “leren in Alternatieve Leercontext”.

Voor meer info mail je naar Dimitri Bracke.  

Toetsingsinstrument alternatieve leercontext

Vanaf 1 september 2018 voorziet de GO! Academie voor Muziek en Woord Willebroek de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden en na overleg met de directeur en de betrokken leerkrachten, de leerlingen de mogelijkheid te bieden om een vak geheel of gedeeltelijk te vervangen door leeractiviteiten in een alternatieve leercontext (ALC). De gemeente Willebroek en omstreken hebben een rijk verenigingsleven, waaruit tal van leerlingen reeds les volgen aan onze academie. Deze samenwerking willen we graag verder uitbreiden, onder meer door een kwaliteitsvolle alternatieve leercontext, rekening houdend met volgende criteria.

De visie en de werking van de alternatieve leercontext (ALC) sluiten aan bij het Artistiek Pedagogisch Project (APP) van de Academie:

 • in de ALC is iedereen welkom, ongeacht de maatschappelijke situatie, leefwereld of levensovertuiging
 • de ALC garandeert een persoonlijke begeleiding van de leerling en een goed contact met de ouders
 • de ALC houdt rekening met de motivatie, de ambitie en de doelstellingen van de leerling
 • de ALC heeft oog voor het welbevinden van de leerling – de ALC wakkert de culturele interesse en de creativiteit van de leerling aan
 • de ALC heeft een goede samenwerking met andere culturele en sociale partners

Begeleiding en opvolging van de leerling binnen de alternatieve leercontext (ALC):

 • de begeleiding en opvolging van de leerling (structureel en inhoudelijk), gebeurt door een persoon met de nodige artistiek-pedagogische competenties
 • de ALC waarborgt een ordelijk verloop van de repetitie/activiteit
 • de ALC geeft duidelijke richtlijnen aan de leerling
 • de ALC begeleidt de leerling om de artistieke en technische vaardigheden optimaal te ontwikkelen
 • de ALC geeft duidelijke feedback en biedt remediëringsmogelijkheden aan – de ALC streeft een permanent motiveren van de leerling na
 • de ALC gebruikt de nodige differentiatie om maximale leerwinst te realiseren

Beheersingsniveau:

 • de ALC beschikt over een gegarandeerd beheersingsniveau, relevant voor de opleiding en de te verwerven basiscompetenties van de leerling
 • de ALC toont het beheersingsniveau aan via deelname aan wedstrijden en de wedstrijdcategorie, repetitiestructuur en toonmomenten

Begeleiding en evaluatie:
De academie blijft verantwoordelijk voor de leerling en garandeert een structureel verankerde opvolging van de leerling voor het verwerven op een kwaliteitsvolle manier van de basiscompetenties, specifieke eindtermen of beroepskwalificaties. De ALC biedt de academie de gelegenheid om de leerling te evalueren, conform de evaluatiemethode, beschreven in het academiereglement. 

GO! academie voor Muziek en Woord
Kerkstraat 2a
2830 Willebroek
03 886 33 90
info@academiewillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be