Corona berichtgeving

Berichtgeving 07/03/2022

Beste ouder,
Beste leerling,

Na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen verregaand versoepeld worden. Nu het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede samenleving klaar is voor die stap, schakelen ook academies vanaf maandag 7 maart naar code geel van de onderwijsbarometer.
Leerlingen en personeelsleden moeten geen mondmasker meer dragen in de academie.

Wat blijft ongewijzigd ?

 • ventilatie van de klaslokalen met CO2 metingen
 • zoveel mogelijk afstand houden
 • toepassen van basishand- en hoesthygiëne
 • thuis blijven bij ziekte of besmetting

Wij danken ouders en leerlingen van harte voor de inspanningen en opofferingen sinds de start van de pandemie.

Vriendelijke groeten,
Christine Segers | Directeur

Berichtgeving 27/01/2022

Beste ouder,
Beste leerling,

De quarantainemaatregelen worden vanaf vandaag versoepeld als volgt :

Wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen.
Wie besmet is, gaat in isolatie.

Leerlingen van 6-12 jaar :
Leerlingen van de basisschool mogen na een hoog risicocontact binnen het gezin naar de academie komen.

Leerlingen +12 jaar en volwassenen :
Leerlingen uit het secundair onderwijs en volwassenen mogen bij een hoog risicocontact binnen het gezin naar de academie komen :

 • als ze gevaccineerd zijn :
  => 12-17 jaar = basisvaccinatie
  => +18 jaar = boosterprik of basisvaccinatie < 5 maanden geleden
 • als ze in de afgelopen 5 maanden een besmetting doormaakten

Niet-gevaccineerde leerlingen moeten in dit geval in quarantaine blijven.

Van harte dank om deze maatregelen op te volgen !

Vriendelijke groeten,
Christine Segers | Directeur

Berichtgeving 8/01/2022

Beste ouder,
Beste leerling,

Vooreerst aan iedereen een gezond en gelukkig 2022 gewenst !

We zijn zeer blij dat we vanaf maandag 10/01 opnieuw al onze leerlingen mogen verwelkomen na, voor sommigen, een kerstvakantie van 3 weken.
De algemene maatregelen blijven dezelfde, er zijn echter enkele wijzigingen in de test- en quarantainestrategie.
De regels hieromtrent zijn niet zo makkelijk, maar bij vragen kan u steeds terecht bij de leerkracht of via info@academiewillebroek.be .

Leerlingen tussen 6 en 12 jaar (basisonderwijs) :

 • Alle leerlingen dragen in regel een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laag risicocontacten.
 • Wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn, gaat de volledige klas voor 5 dagen in quarantaine.
 • Als een leerling een hoog risicocontact had buiten de klas en daardoor in quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar de academie te gaan.

Leerlingen +12 jaar :

 • Leerlingen die hun basisvaccinatie gekregen hebben (de eerste 2 prikken), moeten na een hoog risicocontact niet meer in quarantaine en moeten ook geen PCR-test afleggen.
 • Wie slechts 1 prik kreeg, moet 7 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan de quarantaine verlaten worden na dagelijkse negatieve zelftesten en een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.
 • Jongeren die niet gevaccineerd zijn, moeten 10 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden na dagelijkse negatieve zelftesten en een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.

Algemeen :

 • De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan de leerlingen met ziektesymptomen, om thuis te blijven en zich te laten testen.

Uiteraard gaan deze quarantainemaatregelen hand in had met alle gekende veiligheidsmaatregelen omtrent ventilatie, afstand houden, handhygiëne, … .

Alvast van harte dank om deze maatregelen strikt toe te passen !

Graag tot binnenkort !

Vriendelijke groeten,
Christine Segers | Directeur

Berichtgeving 8/12/2021

Beste ouder,
Beste leerling,

Het overlegcomité kwam opnieuw vervroegd samen en besliste verschillende nieuwe maatregelen om de huidige zware coronagolf het hoofd te bieden.  De academies volgen in grote lijnen de regeling van het lager en secundair onderwijs.

Wat betekent dit concreet ?

Leerlingen van 6 jaar tot 12 jaar

 • dat zijn de leerlingen die les volgen in de basisschool
 • alle leerlingen dragen verplicht een mondmasker
 • alle lessen blijven doorgaan zoals nu tem vrijdag 17/12
 • de vakantie start vervroegd vanaf zaterdag 18/12
 • geen les op woensdag 15/12 wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten
 • indien er extra afspraken nodig zijn, zullen de betrokken leerkrachten contact opnemen

Leerlingen +12 jaar en +18 jaar

MUZIEK:

 • normale lessen voor muziekatelier (tieners en volwassenen), muziekstudio (JPR), muziekcultuur, opleiding dirigent, compositie
 • lessen muziekstudio klassiek zijn reeds gestopt wegens modulair systeem
 • instrument- en zanglessen (met mondmasker) blijven doorgaan tem 23/12 volgens afspraak met de leraar
 • de leerlingen musical worden gecontacteerd door hun leraar(s) voor concrete afspraken
 • de leerlingen groepsmusiceren en begeleidingspraktijk (brassband, zangkoor, …) worden gecontacteerd door hun leraar voor verdere afspraken

WOORDKUNST-DRAMA:

 • wegens de zeer kleine groepsgroottes zijn er normale lessen voor alle vakken

AGENDA

 • online pedagogische studiedag op woensdag 15/12 => geen muziek- en woordlessen
 • Prijsuitreiking van zaterdag 18/12 wordt uitgesteld naar zaterdag 05/02 om 15u in de Gemeentelijke Schouwburg
 • De dag van de Academies met een mooie muziek- en woordvoorstelling op zaterdag 19/02 in de Gemeentelijke Schouwburg

Alle collega’s van onze academie doen er, in deze ongeziene omstandigheden, alles aan om er het beste van te maken voor onze leerlingen.  Indien er vragen zijn, stel ze gerust aan de leerkracht of via info@academiewillebroek.be  
Wij danken jullie voor het vertrouwen, voor de volgehouden inzet tijdens de afgelopen periode en de extra inspanningen in de komende weken.
Wij wensen alvast aan iedereen een gezellige kerst en een gelukkig nieuw jaar, vol muziek en woord.

Hou het veilig en gezond !

Vriendelijke groeten,
Christine Segers | Directeur

Berichtgeving 20/11/2021

Beste ouder,
Beste leerling,

Aansluitend op het Overlegcomité van 17/11 zat onderwijsminister Ben Weyts samen met de onderwijspartners om de coronamaatregelen in het onderwijs en dus ook in de academies aan te passen.
De maatregelen gelden vanaf zaterdag 20/11 en alvast tot de kerstvakantie.

Mondmaskers nu ook opnieuw voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeel

 • Als er voldoende ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen stilzitten, behalve bij het zingen.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de academie betreden.

Voor leerlingen van 10 en 11 jaar blijft de mondmaskerplicht ongewijzigd en gelden dezelfde voorwaarden als hierboven.

Uiteraard blijven ventilatie, afstand houden, handen wassen/ontsmetten, instrumenten/materialen/contactoppervlakken regelmatig ontsmetten … zeer belangrijk !

Onze academie kocht ondertussen verschillende CO² meters aan om de luchtkwaliteit van de klassen te controleren.
De nodige ontsmettingsmiddelen zijn ter beschikking in alle klassen.

Heel veel dank voor het strikt naleven van deze nieuwe maatregelen!

Berichtgeving 24 augustus 2021

We zijn enorm blij dat het nieuwe schooljaar, ook in de academies, start met minder beperkende maatregelen. 

 • Leerlingen onder 12 jaar (lees: leerlingen basisonderwijs) dragen geen mondmasker
 • Voor leerlingen vanaf 12 jaar (lees: middelbaar onderwijs) kan opnieuw worden les gevolgd zonder mondmasker, wanneer er stilgezeten of stilgestaan wordt en voor bewegende activiteiten in de les zoals dans, drama en performances
 • Leerlingen en onderwijspersoneel mogen een mondmasker dragen, indien ze dit wensen
 • Er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden of een mondmasker gedragen in contacten met andere aanwezigen op drukke plaatsen en tijdens verplaatsingen in de gebouwen
 • Ouders betreden de academie op afspraak en houden zich aan de mondmaskerplicht 

Specifiek voor zangkoren en blazersgroepen:
De meeste activiteiten volgen bovengenoemde maatregelen, voor enkele activiteiten volgen mogelijk specifieke regels. Deze regels worden in de loop van de week nog gecommuniceerd door de Overheid.
De betrokken leerkrachten brengen u hiervan op de hoogte.Uiteraard blijven we ook inzetten op algemene hygiëne en poetsen, handhygiëne, afstand houden, verluchten van de lokalen, ….
De regels kunnen steeds worden aangepast op grond van de lokale epidemiologische toestand.

Berichtgeving 24 mei 2021:

Beste ouders,
Beste leerlingen,

De overheid heeft enkele verfijningen doorgevoerd wat betreft de indoor klasactiviteiten en de examens, en dit vanaf 24 mei 2021.

ACTIVITEITEN BINNEN :
Leerlingen -12 jaar
Wat verandert niet?

 • Klasgroepen van maximum 10
 • Mondmasker verplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de basisschool
 • Mondmasker verplicht voor alle leerlingen tijdens het zingen

Wat werd aangepast?

 • Leerlingen hoeven zich niet langer te beperken tot 1 buitenschoolse activiteit. Ze mogen naar de academie komen en daarnaast nog naar de sportclub, de jeugdbeweging of een andere activiteit.

Leerlingen +12 jaar en volwassenen :
Wat verandert niet?

 • Groepslessen met dynamische activiteiten : 1 op 1 onderwijs of afstandsonderwijs
 • Instrumentlessen voor +12 jarigen en volwassenen blijven 1 op 1 lessen
 • Mondmasker verplicht, behalve voor blazers tijdens het spelen

Wat werd aangepast?

 • Groepslessen met statische activiteiten : de maximale groepsgrootte van 4 leerlingen per lokaal hoeft niet langer aangehouden te worden.

Jouw leraar brengt je op de hoogte van eventuele specifieke afspraken binnen de klas.

EXAMENS BINNEN :

Tijdens de individuele ‘publieke examens’ (zomerpodia) is vanaf 24 mei het volgende toegelaten:

 • Eén persoon uit dezelfde gezinsbubbel mag het examen bijwonen van de leerling waarmee die een bubbel vormt.
 • Deze persoon draagt een mondmasker, houdt afstand en verlaat de zaal na het examen van de leerling waarmee die een bubbel vormt.
  Na elk optreden wordt de stoel waarop die persoon zat ontsmet.
 • Dit kan enkel voor individuele examens waarop leerlingen één per één spelen, niet voor examens van groepen of ensembles.

Laat zeker weten als er nog vragen zijn.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Vriendelijke groeten,

Christine Segers,
Directeur.

Berichtgeving 16 april 2021:

Het overlegcomité van woensdag 14 april heeft beslist dat academies vanaf 19 april (na de paasvakantie) opnieuw zullen opstarten in code rood, dus met dezelfde maatregelen als vóór de ‘paaspauze’.De belangrijkste regels nog even op een rij :
Leerlingen -12 jaar :

 • Klasgroepen van maximum 10
 • Mondmasker verplicht vanaf 5de leerjaar basisschool
 • Alle leerlingen zingen met mondmasker
 • Vermijd zoveel mogelijk de combinatie van meerdere buitenschoolse activiteiten (met uitzondering van de 1-op-1-lessen)

Leerlingen +12 jaar en volwassenen :

 • Groepslessen met statische activiteiten : maximum 4 leerlingen per klas of afstandsonderwijs
 • Groepslessen met dynamische activiteiten : 1 op 1 onderwijs of afstandsonderwijs
 • Instrumentlessen voor +12 jarigen en volwassenen blijven 1 op 1 lessen
 • Mondmasker verplicht, behalve voor blazers tijdens het spelen

Jouw leraar brengt je op de hoogte van eventuele specifieke afspraken binnen de klas.
Verder blijven we de algemene richtlijnen toepassen betreffende handhygiëne, social distancing, verluchting van de lokalen, …
Voor de blazers wil ik er op wijzen dat zij steeds een (wegwerp)doek dienen mee te brengen voor het opvangen van het condenswater.

Indien een besmetting binnen het gezin zich zou voordoen, gelieve dan te vermelden dat uw zoon/dochter/uzelf les volgt in het deeltijds kunstonderwijs.

Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere vragen.

Berichtgeving 24 maart 2021:

Het overlegcomité van 24 maart heeft beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in de academies.

Tot en met zondag 28 maart:
De academie is open en we geven fysieke lessen, volgens de afgesproken preventiemaatregelen.
Vanaf maandag 29 maart
De academie is gesloten en er worden geen online lessen voorzien.

Het blijft mogelijk dat bepaalde leerlingen worden gecontacteerd door hun leerkracht om toch online te komen. Dat kan het geval zijn voor gevorderde leerlingen, leerlingen die een overgangsexamen dienen af te leggen, ….

Onze leerkrachten, het secretariaat en ikzelf blijven de ganse week bereikbaar. Aarzel niet om ons te contacteren, wij zullen al jullie vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.
Over de situatie na de paasvakantie wordt tijdig een nieuw bericht verzonden.

Hou het veilig en gezond … hou vol … we laten jullie niet los … en geniet vooral van een welverdiende paasvakantie vol muziek en woord!

Vriendelijke groeten,

Christine Segers,
Directeur.

Berichtgeving 18 maart 2021:

Tijdens het sociaal overleg van 17 maart besliste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts samen met het onderwijsveld dat leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie een mondmasker op school dragen.
Aanleiding voor deze maatregel zijn de recente stijgende cijfers (1-14 maart) die de CLB’s voor het onderwijs verzamelen. Deze beslissing heeft ook gevolgen voor de academies. Tot nog toe werden leerlingen jonger dan 12 niet verplicht om een mondmasker te dragen in de academie, behalve bij het zingen. Daar komt nu verandering in. De volgende leerlingen dragen uiterlijk vanaf maandag 22 maart ook een mondmasker in de academie:

 • In de domeinen muziek en woordkunst-drama: leerlingen uit het 3de en 4de jaar van de 2de graad en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn. In groepslessen met blaasinstrumenten: mondmasker mag enkel af tijdens het bespelen van het instrument

Uiteraard blijven ook alle andere veiligheidsmaatregelen van kracht : handhygiëne, afstand houden, lokalen verluchten, thuisblijven bij ziekte, …

Hartelijk dank voor uw medewerking !
Hou het veilig en gezond !

Vriendelijke groeten,
Christine Segers

Berichtgeving 1 februari 2021:

In het deeltijds kunstonderwijs (DKO) komen kinderen uit verschillende scholen samen buiten de normale periode van het ‘dagonderwijs’.
Anderzijds bestaan er al langer strenge protocollen in het DKO die nauwgezet worden toegepast.
Het DKO kan je ook niet zomaar beschouwen als een ‘gewone hobby’: het leidt tot een diploma en in sommige gevallen ook tot hoger onderwijs.
Daarom heeft minister Weyts samen met het brede onderwijsveld beslist om de maatregelen die nu gelden voor het DKO te behouden.
De enige wijziging is dat bij de -12-jarigen de groep beperkt wordt en dat activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd worden, in de volle wetenschap dat dit voor sommige activiteiten (zoals piano) niet altijd mogelijk is. In dat geval kan de opleiding nog steeds binnen georganiseerd worden.
Vermijd de combinatie van het bestaande DKO-aanbod met hobby’s buiten het DKO.

U krijgt bericht van de vakleerkracht als er iets verandert in de spefifieke situatie van uw zoon of dochter. Als u niets verneemt, blijft alles zoals het nu is.
Hebt u hier vragen bij of is er iets niet helemaal duidelijk, dan staan wij uiteraard steeds klaar om de nodige uitleg te geven. 

Alvast bedankt voor uw begrip !

Berichtgeving 15 december 2020:

Gedurende de kerstvakantie is onze academie voor 2 weken gesloten. Wij kregen bericht van de Overheid dat de huidige maatregelen worden aangehouden tot 15 januari.

Leerlingen -12 jaar :
geen beperkingen van klasgroepgrootte, zingen met mondmasker

Leerlingen +12 jaar :
Groepslessen met statische activiteiten : max. 4 leerlingen per klas
=> leerlingen zitten of staan op een vaste plek in een lokaal 
Groepslessen met dynamische activiteiten : 1 op 1 onderwijs of afstandsonderwijs
=> leerlingen bewegen intensief (dansen, acteren, musical, …) of verspreiden veel aerosolen (zingen, luid spreken, een blaasinstrument bespelen)

Solo instrumentlessen blijven voor +12 jarigen 1 op 1 lessen.

Onze leerlingen worden over de organisatie steeds persoonlijk door hun leerkracht op de hoogte gebracht.

Verder wens ik alle leerlingen en ouders te sensibiliseren om zeer strikt de huidige maatregelen toe te passen. Indien een besmetting zich zou voordoen, gelieve dan zeker te vermelden dat uw zoon/dochter/uzelf les volgt in het deeltijds kunstonderwijs.

Hou het veilig !

Berichtgeving 10 november 2020

wellicht heeft u in het nieuws vernomen dat de academies vanaf na de herfstvakantie naar code rood overgaan. Ondertussen werd de invulling van code rood aangepast.

Voor leerlingen -12 jaar worden geen beperkingen van klasgroepgrootte opgelegd.
Voor leerlingen vanaf 12 jaar wordt maximum ingezet op afstandsonderwijs, uitgezonderd voor de leerlingen voor wie het kunstonderwijs een belangrijk onderdeel vormt van hun schoolloopbaan.

Onze leerlingen worden over de organisatie hieromtrent persoonlijk door hun leerkracht op de hoogte gebracht.

Verder wens ik alle leerlingen en ouders te sensibiliseren om zeer strikt de huidige maatregelen toe te passen. Indien een besmetting zich zou voordoen, gelieve dan zeker te vermelden dat uw zoon/dochter/uzelf les volgt in het deeltijds kunstonderwijs.

Hou het veilig !

Berichtgeving 1 juni 2020:

Graag geef ik jullie een update i.v.m. de laatste weken van het schooljaar.

Versoepelingen :
De Overheid besliste dat wij vanaf 15 juni groepen van max. 20 personen per klas mogen ontvangen.
Uiteraard zorgen wij ervoor dat dit in een optimaal veilige omgeving kan gebeuren.
Onze leerlingen worden via hun leerkracht op de hoogte gebracht van een eventueel laatste ‘samen zijn’ in onze academie.
Uitzonderingen op deze versoepeling zijn de zangers en de blazers, waar een verhoogd risico bestaat om het virus over te dragen.
Daarom blijven zij ofwel online ofwel 1 op 1 lessen krijgen.

Evaluatie :
Op 15 juni bespraken directie en leerkrachten tijdens een klassenraad de evaluatie van al onze leerlingen. Alle leerlingen/ouders ontvangen, uiterlijk 30 juni, een mail met het resultaat van deze klassenraad.
We raden u aan om contact te nemen met de leerkracht indien u meer info wenst over deze evaluatie.

Wij wensen jullie een fijn einde van dit aparte schooljaar en hopelijk zien we elkaar zeer binnenkort terug in onze academie!

Berichtgeving 16 april 2020:

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om voor een zeer beperkt aantal leerlingen de lessen te herstarten volgens 3 fases: vanaf 25 mei, vanaf 2 juni en vanaf 8 juni.
Uiteraard onder strikte voorwaarden die we op dit moment uitwerken onder begeleiding van onze preventieadviseur. Wij starten enkel als we jouw veiligheid en die van onze leerkrachten kunnen garanderen.
Meer concreet nieuws voor jou persoonlijk volgt in een mail vanuit de academie.

Ondertussen blijven onze leerkrachten in contact met jou via afstandsonderwijs. 

Ook het secretariaat van onze Academie blijft de hele tijd bereikbaar via mail info@academiewillebroek.be
Aarzel niet om ons te contacteren, wij zullen al jouw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Blijf creatief bezig en hou je gezond!

Berichtgeving 13 maart 2020:

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Dat betekent dat ook in onze academie de lessen worden geschorst in Willebroek, Blaasveld en Tisselt, vanaf morgen zaterdag 14 maart tot aan de paasvakantie (inclusief za 4 april). 

De academie zal nagaan hoe we de gemiste leerstof kunnen bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie van je leerkracht(en).

Het secretariaat van onze Academie blijft de hele tijd bereikbaar via mail info@academiewillebroek.be
Aarzel niet om ons te contacteren, wij zullen al uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders


GO! academie voor Muziek en Woord
Kerkstraat 2a
2830 Willebroek
03 886 33 90
info@academiewillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be