Inschrijvingen

schooljaar 2021-2022      

U kan ONLINE inschrijven voor het nieuwe schooljaar via ons nieuw inschrijvingssysteem:

https://mijnacademie.be/academiewillebroek

Niet alleen de huidige leerlingen, maar ook de nieuwe leerlingen kunnen digitaal inschrijven.

De ouders en leerlingen blijven uiteraard welkom op het secretariaat, Kerkstraat 2A te Willebroek, NA AFSPRAAK via info@academiewillebroek.be voor een inschrijving ter plaatse en dit vanaf ?? juni.
Breng zeker je (Kids)ID mee !
Mondmasker verplicht bij het betreden van het schooldomein !

Inschrijvingsdata ter plaatse op afspraak :

 • maandag ?? juni tem woensdag 30 juni 2021
 • woensdag 25 augustus
 • vrijdag 27 augustus
 • woensdag 1 september tem woensdag 29 september 2021 (uiterste inschrijvingsdatum !)

Openingsuren secretariaat vanaf 8 juni :

 • maandag van 16u tot 19u
 • dinsdag van 16u tot 19u
 • woensdag van 16u tot 19u
 • donderdag gesloten
 • vrijdag van 16u tot 19u
 • zaterdag van 10u tot 12u

Tarieven 2021-2022 :

Ter plaatse te betalen via bancontact of online betaling bij digitale inschrijving, een eventueel betalingsplan is enkel mogelijk bij inschrijvingen ter plaatse. Ouders van leerlingen kunnen het betaalde inschrijvingsgeld fiscaal inbrengen als de leerling in het jaar van inschrijving jonger is dan 14 jaar.

 • jongeren tem 17 jaar (leeftijd op 31/12/2021): 79 euro
 • jongeren verminderd tarief: 55€
 • volwassenen tussen 18 en 24 jaar (leeftijd op 31/12/2021): 145€
 • volwassenen vanaf 25 jaar (leeftijd op 31/12/2021): 330€
 • volwassenen verminderd tarief: 145€

ZORG DAT JE INSCHRIJVING IN ORDE IS VOOR DE START VAN DE LESSEN OP 1 SEPTEMBER !

ATTESTEN OM VERMINDERD INSCHRIJVINGSGELD TE BEKOMEN:
Alle attesten moeten recent gedateerd zijn of (bij invaliditeit) een einddatum in de toekomst hebben. De attesten van de VDAB moeten dateren van ten vroegste de maand van inschrijving.
Kinderen die in eenzelfde leefeenheid (hetzelfde adres) wonen , krijgen het verminderd tarief indien één gezinslid het volledige tarief betaalde. M.a.w.:

 1. indien moeder/vader het volledige bedrag betaalde, hebben alle kinderen (-18 jaar) van dezelfde leefeenheid recht op het verminderde tarief.
 2. indien het oudste kind het volledig tarief betaalde, hebben alle andere kinderen (-18 jaar) van dezelfde leefeenheid het verminderde tarief.

Alle verminderingsattesten moeten VOOR eind september ingeleverd zijn ! Zonder attest, betaal je eerst het volledige inschrijvingsgeld, waarna de korting wordt terugbetaald bij tijdige inlevering van het juiste attest.

 • Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen – verplicht ingeschreven als werkzoekende: attest VDAB “Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs
 • Leefloon: attest OCMW
 • Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag: attest OCMW of pensioendienst
 • Erkend persoon met handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid: attest FOD betreffende een tegemoetkoming of een bankafschrift van de tegemoetkoming.
 • 66% arbeidsongeschiktheid: attest ziekteverzekering met vermelding ‘66% arbeidsongeschiktheid’ OF attest RIZIV met vermelding ‘artikel 100’ OF een attest van het FOD met vermelding ‘vermindering van verdienvermogen’.
 • Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%): attest FOD met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid (pijler 1) OF een attest van het kinderbijslagfonds OF een attest van het federaal agentschap kinderbijslag (uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van een handicap 66%).
 • Gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin: verklaring van de directie van het tehuis of instelling OF het beschikkend gedeelte van het vonnis in het geval van een pleeggezin.
 • Erkend politiek vluchteling: attest van het commisariaat-generaal voor vluchtelingen en staatslozen OF bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de leerling verblijft OF identiteitsbewijs voor vreemdelingen. LET OP: de nationaliteit moet ‘vluchteling’ zijn!
 • Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming: attest ziekenfonds 
 • Jongeren die in een andere academie reeds ingeschreven zijn in een ander domein en daar het volledig inschrijvingsgeld betaald hebben: inschrijvings- en betalingsbewijs van de andere academie. Dit geldt ook indien moeder/vader in de andere academie het volledige inschrijvingsgeld betaald heeft.

Nog vragen?
Mail naar info@academiewillebroek.be, wij helpen je graag verder!

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! academie voor Muziek en Woord
Kerkstraat 2a
2830 Willebroek
03 886 33 90
info@academiewillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be